MFA Westmaas

MFA Westmaas

Multifunctionele accommodatie te Westmaas

Opdrachtgever
ACIS, CSG de Waard
Functie
Onderwijs
Status
Gerealiseerd
Oppervlak
2.100m²
Locatie
Westmaas
 

De Multifunctionele Accommodatie (MFA) aan het Koetsveld in Westmaas bestaat uit twee basisscholen van vrijwel gelijke grootte, en een gymnastiekzaal die ook als ontmoetingsruimte moet kunnen functioneren. Functioneel is het van belang dat deze functies onderling een goede ruimtelijke relatie hebben, zodat de leerlingen binnendoor gemakkelijk naar de kleedruimten en de gymzaal kunnen lopen, maar ook, dat de gymzaal van buitenaf goed toegankelijk is bij evenementen, zodat de ontmoetingsfunctie optimaal tot uiting komt.

 

Voor MFA 't Koetsveld schreef het programma van eisen voor, dat het gebouw uit één laag moest bestaan; dit kwam voort uit de zogenaamde molenbiotoop rondom de nabijgelegen korenmolen Windlust. Voorts was het een belangrijk uitgangspunt, dat de speelruimte voor de onderbouwkinderen gecombineerd kon worden met die van de kinderopvang van het naastgelegen KDV Piratenland: tussen de nieuwbouw en Piratenland is een gezamenlijke buitenruimte gerealiseerd voor de onderbouw van beide scholen en de kinder- en peuteropvang.

 

Technisch is de accommodatie opgezet als duurzaam gebouw met een gezond binnenklimaat. Het gebouw is voorzien van een luchtbehandelingsinstallatie met warmteterugwinning en koeling, extra-geïsoleerde gevels en daken, lage-temperatuurverwarming, mos-sedumdaken, etc.

Het principe van Duurzaam Bouwen en een gezond binnenklimaat is een terugkerend thema in het gebouw: zowel in het ontwerp als de uitvoering is hier op verschillende manieren rekening mee gehouden. Zo is het ontwerp energiezuinig van opzet, maar ook worden duurzame materialen toegepast, die het milieu zo min mogelijk belasten maar tevens weinig onderhoud vergen, waardoor de exploitatiekosten van het gebouw laag zijn.

Aan de buitenzijde is deze duurzame opzet afleesbaar: de licht hellende daken met de afwerking van mos-sedum zullen elk seizoen een andere kleur aannemen, de gevels zijn uitgevoerd in horizontaal en verticaal gemetselde roodbruine baksteen in verschillende nuances, waardoor de MFA een levendig uiterlijk heeft dat aansluit bij de omgeving.

Het gebouw is symmetrisch opgezet, waarbij de twee scholen elkaars gespiegelde zijn met een gezamenlijk speellokaal, wat hierdoor groter kan zijn dan een standaard speellokaal. Door middel van panelenwanden is het gebouw flexibel bruikbaar: door het open of sluiten van een panelenwand kan de centrale hal gezamenlijk of apart door de scholen gebruikt worden en vanuit zowel het speellokaal als de gymzaal kan d.m.v. een panelenwand een podium aan de ruimte worden toegevoegd, waardoor deze ruimten geschikt worden om als kleine dan wel grote aula dienst te doen. Over het samengaan van al deze eisen en wensen heeft intensief overleg plaatsgehad met zowel de scholen als de schoolbesturen en gemeente, waardoor een optimaal flexibel bruikbaar gebouw gerealiseerd is, dat door zijn situering direct aan de dorpsentree het visitekaartje van Westmaas is.

 

hieraan is gewerkt door

projectteam

Rene Meere
Rene Meere
Architect
Manon Bijker
Manon Bijker
Projectcoördinator / Bestekschrijver
Jaco Mourits
Jaco Mourits
Bouwkundig tekenaar
Robèrt van der Meijden
Robèrt van der Meijden
Partner / Projectmanager
John Schneijderberg
John Schneijderberg
Partner / Architect