MFA Poortwijk

MFA Poortwijk

Multifunctionele accomodatie Poortwijk

Opdrachtgever
ACIS/De Waard/SDK
Locatie
Oud-Beijerland
Type
Gemengd
Oppervlakte
4.000 m²
Status
Gerealiseerd
 

Introductie

In opdracht van SDK kinderopvang, destichting Acis voor openbaar primair onderwijs en de Christelijke Scholengroep De Waard is een ontwerpvisie opgesteld voor een brede school met daarin de twee basisscholen De Vlinderboom en De Klinker, een peuterspeelzaal (PSZ) en buitenschoolse kinderopvang (BSO). De school is gesitueerd op de overgang van stedelijk naar landelijk gebied op de zuidwestelijke hoek van de zuidrand van de toekomstige uitbreidingswijk Poortwijk III in Oud-Beijerland.

Drie onder één kap: het kindercentrum

Door de toekomstige gebruikers is aangegeven dat men zoveel mogelijk zelfstandig te werk wil gaan: alleen daar waar het meerwaarde biedt zal gezamenlijk gebruik van ruimten plaats vinden. In de hoofdopzet van het gebouw vormt het kindercentrum het kloppend hart van het gebouw. Hier zijn de ‘leuke’ functies gesitueerd, hier hoeft niet (in de traditionele zin) te worden geleerd, hier wordt gespeeld in de vorm van allerlei (misschien toch leerzame?) activiteiten. Maar hier kan ook worden geluierd, hier hoeft even niets. Het kindercentrum is vertikaal georganiseerd: de kleintjes beneden, de middenbouw op de eerste, en de grootsten helemaal boven op de tweede verdieping: hier kunnen de 8+-ers chillen, maar ook popmuziek maken in de muziekstudio.

Drie onder één kap: de basisscholen

Aan weerszijden van het centrale deel zijn de twee basisscholen ieder in een eigen vleugel gesitueerd. De groepsruimten zijn per paar geclusterd en per drie of vier (begane grond) of twee (verdieping) gelegen aan een leerpleintje, waar de leerlingen in het zicht van de docent kunnen leren zelfstandig te werken. Doordat de lokalen op de begane grond dubbelzijdig en op de verdieping enkelzijdig aan de centrale ruimte zijn gegroepeerd, is het aantal lokalen op de begane grond naar verhouding groot. Door de aanwezigheid van dakterrassen hebben ook de lokalen op de verdieping een directe relatie met buiten.

Duurzaam bouwen / Frisse scholen

Kort gezegd zijn de uitgangspunten van Duurzaam Bouwen en Frisse Scholen het creëren van een optimaal klimaat met zo weinig mogelijk CO2-uitstoot en energiegebruik. Voor de Brede School Poortwijk is het uitgangspunt een ‘low-tech’ benadering van de in ‘Frisse Scholen’ beoogde doelen. Voorgesteld wordt zoveel mogelijk installatiearme, natuurlijke maatregelen te treffen om het gebouw in alle seizoenen een opimaal klimaat te geven, en daarnaast alleen technieken toe te passen met een bewezen rendement c.q. terugverdientijd.

hieraan is gewerkt door

projectteam

Rene Meere
Rene Meere
Architect
Manon Bijker
Manon Bijker
Projectcoördinator / Bestekschrijver
John Schneijderberg
John Schneijderberg
Partner / Architect
Jaco Mourits
Jaco Mourits
Bouwkundig tekenaar