Kindercampus De Jordaan

Kindercampus De Jordaan

Valtos Architecten heeft de Gemeente Amsterdam ondersteund voor een project van Onderwijs, Jeugd en Zorg (OJZ) met bouwkundig advies, directievoering en toezicht.

Locatie
Amsterdam
Functie
Onderwijs
Status
Gerealiseerd
Opdrachtgever
Gemeente Amsterdam
 Bij kindercampus De Jordaan aan de Elandstraat ontstonden kort na de bouw veel problemen: vocht in de kelder, lekkages aan het dak, niet werkende ventilatie en de brandveiligheid was niet op orde. Door de handen ineen te slaan met Gemeentelijk Vastgoed is er samen de expertise geleverd om alle problemen op te lossen en weer een goed en gezond gebouw op te leveren.

In 2013 werd het multifunctionele gebouw opgeleverd aan OJZ. In het pand zit een dependance van de 14e montessorischool, een gymzaal, ruimten voor buitenschoolse opvang en de huisvesting voor buurtvereniging Ons Genoegen. Alle functies hebben een eigen ruimte maar delen ook gemeenschappelijke flexibele ruimten.

Het hele bouwteam is er volledig voor gegaan. Waarbij de expertise van iedere persoon volledig is benut. We hebben samen een prachtig resultaat neergezet Het
Dimitri de Rond - Gemeentelijk Vastgoed Amsterdam

 

Complexe problemen

Het project viel van de regen in de drup. De grootste uitdaging was om kelder vochtvrij te krijgen en te houden. Het vocht in de kelder werd veroorzaakt door meerdere lekkagepunten. Op een bepaald moment waren dit er zes! Door soms dubbele oplossingen toe te passen zoals dampdichte folie en het injecteren van lekkages, is de kelder droog. Een ander probleem was het ventilatiesysteem. Er waren roosters die vanuit de bouw niet waren aangesloten op het systeem.

Randvoorwaarden uitvoering

1,5 jaar hebben de werkzaamheden in beslag genomen. Het pand is na de oplevering in 2013 gewoon in gebruik genomen, waardoor de herstelwerkzaamheden in de weekenden en vakanties moesten plaatsvinden. Na voltooiing van het project kon de veiligheid en gezondheid van de kinderen weer worden geborgd.

 

hieraan is gewerkt door

projectteam

Robin Bregman
Robin Bregman
Directeur / Projectmanager