IKC De Pijler

IKC De Pijler

Nieuwbouw Integraal Kindcentrum te Maasdam

 

Op de locatie van het bestaande schoolgebouw van OBS De Pijler aan de Fazant 1 te Maasdam wordt een plan ontwikkeld voor een Integraal KindCentrum (IKC). Het gebouw zal onderdak bieden aan kinderen van 0 tot 12 jaar in de vorm van kinderopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en basisonderwijs: het programma behelst een 6-klassige basisschool, een groep peuteropvang en een groep dagopvang. De buitenschoolse opvang zal gebruik maken van de verschillende multifunctionele ruimten.

 

De hoofdopzet van het ontwerp is een centrale hal, waaromheen de les- en opvangruimten zijn gegroepeerd. Op de kop van de hal bevindt zich een verhoogd speellokaal, dat tevens als toneel kan dienen. Door middel van panelenwanden kan de centrale hal opgedeeld worden in twee kleinere compartimenten en ook het speellokaal kan d.m.v. een panelenwand al of niet bij de hal worden betrokken.

 

Het project wordt als Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG) gerealiseerd. Naast een optimale isolatie van de gebouwschil zullen o.a. een warmtepomp met Warmte-Koudeopslag, gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning en zonnepanelen worden toegepast om te komen tot het beoogde minimale energieverbruik.

In de zomersituatie wordt door de warmtepomp gekoelde lucht in het ventilatiesysteem en gekoeld water In het vloerverwarmingssysteem voorzien, waardoor het gebouw op warme dagen wordt gekoeld hierdoor een optimaal leer- en werkklimaat ontstaat.

De bouwkundige schil bestaat uit duurzame, hoogwaardig geïsoleerde houtskeletpanelen met een buitenblad van metselwerk; voor het dak worden geperforeerde geprofileerd stalen dakplaten en houten vakwerkspanten toegepast. Het dak wordt afgewerkt met een vegetatiedak van mos-sedum en deels voorzien van zonnepanelen.

 

Hieraan is gewerkt door

Projectteam

Rico Goudriaan
Rico Goudriaan
BIM-modelleur / Bouwkundig tekenaar
Manon Bijker
Manon Bijker
Projectcoördinator / Bestekschrijver
Jaco Mourits
Jaco Mourits
Bouwkundig tekenaar
Rene Meere
Rene Meere
Architect
Marko Sala
Marko Sala
BIM-coördinator / Kostendeskundige