Privacy verklaring

We informeren u graag hoe we met uw privacy omgaan. VALTOS ARCHITECTEN houdt zich aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens bij ons veilig zijn en dat we er zorgvuldig mee omgaan. In onderhavige privacyverklaring vindt u welke gegevens we verzamelen, welk doel dit dient en hoe wij hiermee omgaan. Voor nadere vragen of opmerkingen verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst door het Amerikaanse bedrijf Google. Zo kunnen wij onze website en diensten verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt door Google overgebracht naar Google servers in de Verenigde Staten en voor onbepaalde tijd bewaard. Google is aangesloten bij het Europees-Amerikaans Privacy Shield principe en stelt zich hieraan te houden. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Klik hier voor de privacyverklaring van Google Analytics.

Facebook
Wij gebruiken deze dienst om algemene berichten te versturen. Via onze website wordt geen cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Facebook.

YouTube
Wij gebruiken deze dienst om je video’s te tonen. Via onze website wordt geen cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google.

Instagram
Wij gebruiken deze dienst om algemene berichten te versturen. Via onze website wordt geen cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Facebook.

Verstrekking aan derden
Wij zullen de door jou ingevoerde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat wettelijk verplicht is.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, persoonsgegevens te voorkomen.

© Valtos architecten 2019