Maatschappelijke voorzieningen workshop

Workshop Jeugd, Zorg & Basisvoorzieningen

Onlangs mochten we een workshop verzorgen voor gebiedsontwikkelaars en projectmanagers van de Gemeente Amsterdam welke zich bezighouden met de inpassing van maatschappelijke voorzieningen voor jeugd en zorg. Het betrof de vroegtijdige beoordeling van kavels en de daarop voorziene PVE's van onder meer Ouder Kind Team en behandel/woon locaties, diverse opvang voorzieningen als ook dagbestedinglocaties en basisvoorzieningen als buurtkamers en Huizen van de Wijk.

Theorie en praktijk werden met elkaar gekoppeld in case-studies en d.m.v. simulaties in subgroepen gezamelijk behandeld. Hierbij ontstonden nuttige inzichten en een mooie verrijking van het beoordelingsproces.

Een intensieve maar zéér geslaagde dag samen met de professionals van de Gemeente Amsterdam.