Dongeschool tijdelijke huisvesting

1e fase opgeleverd, 2e fase van start

Om de renovatie van de Dongeschool uit te kunnen voeren dient er ook te worden voorzien in een tijdelijke huisvesting voor de duur van de bouw. Hiervan is nu de 1e fase opgeleverd en zijn de startwerkzaamheden voor de 2e fase inmiddels in volle gang. Het project bevat naast de schoolfunctie, tevens een VVE en BSO. We kijken uit naar een voorspoedig vervolg van de realisatie